Giảng dạy

297Đang online
38Đọc hôm nay
14Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

12315 khiếu nại tencent làm thế nào để hoạt động

2018-05-15 12:48:56

12315 khiếu nại tencent làm thế nào để hoạt động, xem các bước hoạt động sau đây.

Công cụ/nguyên liệu
1

iPhone12

2

IOS15

3

8.0.21

Phương pháp/bước
1

Đầu tiên là 12315.

2

Vào sau khi chọn tôi muốn khiếu nại chức năng.

3

Nhấn vào các tùy chọn đồng ý dưới giao diện.

4

Tham khảo hình ảnh biên tập tin tencent.

5

Sau đó chọn tencent để khiếu nại.

6

Cuối cùng, sửa đổi thông tin khiếu nại và nhấp vào nộp đơn.

Thông tin giới thiệu