Giảng dạy

669Đang online
146Đọc hôm nay
11Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Đi thêm một ngàn bước mỗi tháng có thể cải thiện huyết áp

2018-04-23 03:12:04

Một nghiên cứu gồm gần 20.000 đối tượng ở 150 quốc gia cho thấy việc đi thêm 1000 bước mỗi tháng liên quan đến một sự cải thiện đáng kể về huyết áp tâm thu

Phương pháp/bước
1

Từ kinh nghiệm

2

Kết quả là 1000 bước một tháng, tâm thu giảm 0.13 mmHg ở nam và 0.21 mmHg ở nữ, nhưng kết quả ở nữ không có ý nghĩa thống kê.

3

Giới hạn của nghiên cứu bao gồm thói quen ăn uống, chủng tộc, thuốc men và thông tin cơ bản về sức khỏe của các đối tượng không được tham gia, và không xác định liệu huyết áp có được đo tại một thời điểm nhất định hay không.

Thông tin giới thiệu