Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Quần áo tùy chỉnh vải tùy chỉnh chọn?

2018-01-10 06:24:00

Thứ hai là coi quày tuyêt cao, tất cả chúng ta đều biết những trang phục đồ đặt chế biến mà ham wool càng cao càng khó coi quày, viên không còn bài tập về nhà, đâu phải dành quá nhiều khoảnh khắc đi tới coi quày đặt may trang phục chế biến lại không giống như thực hiện lớp giàu có như vậy thường lấy đi giặt khô bảo trì, lau chùi lông và giặt khô, làm lại từ chỉnh tùy cá nhân của trang phục đồ đặt chế biến chọn trang phục đồ đặt chế biến đối với chất liệu điểm quan sát của bạn, Thường chọn loại vải cao cấp hơn -- vải nguyên sợi, nếu bạn muốn cao cấp hơn, đó là vải len, và các kỹ năng cần thiết để tìm kiếm sợi cao

Thông tin giới thiệu