Giảng dạy

712Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Cách nhiệt bên ngoài bức tường chú ý màu trắng tiết kiệm năng lượng

2018-04-29 11:12:42

Tiết kiệm năng lượng màu trắng nhắc nhở bạn cách nhiệt bên ngoài bức tường chú ý

Phương pháp/bước
1

Bài báo này dựa trên kinh nghiệm

2

Khi sử dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng màu trắng, không thêm bất kỳ vật liệu và các vật liệu khác.

3

Khuấy với phần còn lại của sản phẩm, một số rắn hoặc khô không thể được sử dụng lần nữa, để tránh ảnh hưởng đến chất lượng.

4

Không thể một lần nữa, xây dựng dưới đèn chói Đây là các công ty cần phải tràn nước định khi nhiệt độ hơn 28 ℃. Chỉ cần hoàn thành xây dựng tường mưa, va chạm, nên được bảo trì.

Thông tin giới thiệu