Giảng dạy

1431Đang online
38Đọc hôm nay
14Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Máy đùn vít làm thế nào để vẽ một bản đồ cad

2018-04-15 01:36:26

CAD là một phần mềm vẽ có chức năng mạnh mẽ, khi sử dụng phần mềm này, chúng tôi có thể vẽ các bản vẽ thiết kế khác nhau, sau đây chúng tôi sẽ xem làm thế nào trong CAD, vẽ vít máy đúc.

Công cụ/nguyên liệu

Sử dụng phần mềm CAD

Phương pháp/bước
1

Mở phần mềm CAD, vào giao diện hoạt động CAD như sau:

2

Thiết lập đường thẳng thành đường chấm trong giao diện này, như sau:

3

Thiết lập đường thẳng và sau đó tìm thấy các lệnh đường thẳng, như sau:

4

Dùng lệnh thẳng để vẽ một dòng chấm như một dòng, như trong biểu đồ.

5

Sau đó đặt đường thẳng vào đường thẳng, vẽ lên và xuống một đường thẳng trực tuyến, như sau:

6

Tìm thấy lệnh arc trong vùng soạn thảo, như trong hình.

7

Dùng chỉ huy vòng cung, vẽ các đường vòng như trên biểu đồ.

8

Tìm lệnh cắt tỉa ở khu công cụ phía trên sau khi vẽ đường tròn, như sau:

9

Nhấn vào lệnh cắt bỏ các dòng dư, như trong hình;

10

Lặp lại các bước trên để thực hiện các hoạt động, do đó, hình ảnh của trục vít máy đùn của chúng tôi đã được vẽ tốt, như sau:

Thông tin giới thiệu