Giảng dạy

1026Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Cách kiểm tra cập nhật hộp mù thủy sản

2018-04-28 04:48:14

Cách kiểm tra cập nhật hộp mù thủy sản; Nhỏ sắp xếp một số nội dung có liên quan để chia sẻ với bạn oh!

Công cụ/nguyên liệu
1

Apple 11

2

iso12.0.1

3

Thủy sản mù hộp 1.1.3

Phương pháp/bước
1

Thông tin này bất hợp pháp dựa trên kinh nghiệm

2

Thứ hai: chúng tôi chọn "biểu tượng thiết lập" nhấp vào;

3

Cuối cùng: chúng tôi chọn "kiểm tra cập nhật" nhấp vào;

Thông tin giới thiệu