Giảng dạy

297Đang online
38Đọc hôm nay
14Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Mạ kẽm xử lý nước thải

2018-04-30 20:48:32

Xử lý chất thải bằng mạ kẽm, sử dụng công nghệ điện flocculation

Công cụ/nguyên liệu

Thiết bị được xử lý bằng điện đông máu

Phương pháp/bước
1

Bằng cách sử dụng một thiết bị điện oxit flocculation, nước thải nhập khẩu kẽm, xuất khẩu kẽm < 0.1 PPM, không thêm thuốc, ít hơn trầm tích clove, là một phương pháp hóa học truyền thống 30%

2

Mẫu nước thải mạ kẽm nhập khẩu

3

Nước xuất khẩu, các chất tụ trong giải pháp, sau khi kết tủa, giải pháp dần trở nên rõ ràng

Thông tin giới thiệu