Giảng dạy

1317Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Sơn móng tay tự chế cho trẻ em, đẹp đẽ và an toàn

2018-04-14 01:36:51

Sơn móng tay tự chế cho trẻ em, đẹp đẽ và an toàn! Nếu bạn quan tâm, hãy tham gia cùng chúng tôi và xem xét một số mẹo nhỏ.

Công cụ/nguyên liệu
1

Keo dán.

2

Sáng hâm mộ

3

Chai dầu móng tay

Phương pháp/bước
1

Đầu tiên chúng ta đổ keo vào vinh quang.

2

Hỗn hợp bột sắc và bột ngọc trai.

3

Sau khi trộn xong, chúng tôi sử dụng một ống tiêm để chuyển hóa hỗn hợp sơn móng tay.

4

Thông tin này bị tịch thu trái phép từ kinh nghiệm

5

Và cuối cùng bạn có thể thử một sản phẩm hoàn thiện.

Thông tin giới thiệu