Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào tôi có thể đăng xuất tài khoản của mei miaomiao

2018-04-28 06:24:48

Làm thế nào tôi có thể đăng xuất tài khoản của mei miaomiao? Hôm nay, phần nhỏ sẽ mang lại cho bạn kinh nghiệm này, những người quan tâm đến xem.

Công cụ/nguyên liệu
1

Apple 11

2

iOS15.5

3

Mei miaomiao 1.9

Phương pháp/bước
1

Bước đầu tiên chọn góc dưới bên phải của màn hình [biểu tượng của tôi] nhấp vào trang tiếp theo

2

Bước thứ hai chọn "cài đặt" trên bên phải của màn hình nhấp chuột vào giao diện tiếp theo

3

Đây là một sự Leo thang bất hợp pháp từ kinh nghiệm

Thông tin giới thiệu