Giảng dạy

743Đang online
38Đọc hôm nay
14Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để giảm giá hộp?

2018-04-20 03:12:35

Hình vuông được gấp đôi, gấp một lần nữa để tạo thành một hình vuông nhỏ, sau đó mở tất cả các mảnh giấy và gấp bốn góc theo nếp gấp vào giữa. Lật lên và gấp dọc và gấp ngang, tạo thành một hình vuông, sau đó mở ra, gấp bốn góc thẳng về phía trước, lật lại. Sau đó gấp đôi và gấp lại một lần nữa, mở ra, mở tất cả bốn hình vuông nhỏ, dọn dẹp, một hộp đa năng là sẵn sàng.

Công cụ/nguyên liệu

CaiZhi

Thông tin giới thiệu