Giảng dạy

712Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để khóa cửa nhà vệ sinh tàu

2018-04-19 12:48:06

Đi vệ sinh trên xe lửa mà không khóa được cửa thì thật là xấu hổ.

Công cụ/nguyên liệu

Cửa nhà vệ sinh

Phương pháp/bước
1

Vào trong và đóng cửa lại.

2

Trang này lấy từ kinh nghiệm

3

Sau khi vào nhà vệ sinh, cánh cửa mở theo hướng ngược lại.

Thông tin giới thiệu