Giảng dạy

146Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Cá nhân làm thế nào để áp dụng cho việc làm ở nước ngoài

2018-03-31 03:12:07

Cá nhân làm thế nào để áp dụng cho một công việc ở nước ngoài, bạn cần phải áp dụng cho một thị thực để đi ra nước ngoài để làm việc.

Công cụ/nguyên liệu
1

iPhone13

2

ios15

3

5.6.3

Phương pháp/bước
1

Bước 1, mở phần mềm và nhấn vào tùy chọn.

2

Bước 2, sau đó click vào tùy chọn dịch vụ xuất nhập cảnh.

3

Bước thứ ba, cuối cùng click vào tùy chọn thị thực nước ngoài, bạn có thể áp dụng để làm việc ở nước ngoài sau khi nộp đơn xin thị thực.

Thông tin giới thiệu