Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Moor manor di chuyển tòa nhà như thế nào

2018-04-29 14:24:22

Moor manor di động xây dựng cần phải đưa tòa nhà trở lại nhà kho, nhận được các nhà kho sau khi bố trí lại, xây dựng nơi cần thiết.

Công cụ/nguyên liệu
1

iPhone12

2

iOS14.6

3

Moor manor 0.13.2

Phương pháp/bước
1

Trang này bị tịch thu trái phép từ kinh nghiệm

2

Nhấp vào biểu tượng để nhập vào nhà của moor và di chuyển nhân vật bên cạnh tòa nhà cần di chuyển, nhấp vào trang trí ở góc dưới bên phải của trang.

3

Tái chế các tòa nhà đã chọn nhấp vào biểu tượng nâng lên ở góc dưới bên phải của trang để nâng tòa nhà lên, nhấp vào biểu tượng tái chế để kiến trúc nhận được kho hàng.

4

Thay đổi vị trí để di chuyển nhân vật đến nơi thích hợp, mở nhà kho xây dựng và nhấn vào biểu tượng để đặt tòa nhà được tái chế trên mặt đất.

Thông tin giới thiệu