Giảng dạy

712Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để gặp ánh sáng bay đến ngưỡng cửa của lễ vật

2018-04-30 06:24:41

Trong quá trình sử dụng phần mềm ánh sáng, bạn có thể bay qua tất cả các bản đồ bằng cách mở cửa mắt bão.

Công cụ/nguyên liệu
1

iPhone12

2

ios14

3

Ánh sáng 0, 7.4

Phương pháp/bước
1

Mở khóa bản đồ vào trò chơi, mở khóa hòn đảo vào buổi sáng để phiên tòa 6 bản đồ, mở cửa mắt bão.

2

Bộ sưu tập tập 20 người vào cổng mắt bão.

3

Thông tin này bất hợp pháp dựa trên kinh nghiệm

4

Khi đến gần tổ tiên, một biểu tượng "vật tế lễ" xuất hiện và thắp sáng để dâng cho tổ tiên đôi cánh ánh sáng của mình.

Thông tin giới thiệu