Giảng dạy

1026Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Vipshop sẽ thiết lập thanh toán mặc định như thế nào

2018-04-13 11:12:01

Vipshop sẽ thiết lập thanh toán mặc định như thế nào? Hãy xem xét các bước hành động cụ thể.

Công cụ/nguyên liệu
1

IPHONE apple 8

2

IOS12.3.1

3

Vipshop 10.1.10

Phương pháp/bước
1

Ở trang đầu của vipshop APP, hãy nhấp vào "cá nhân" ở góc dưới bên phải.

2

Vào cá nhân, trượt màn hình lên, nhấn vào "tài khoản và an ninh".

3

Nhấn vào "thanh toán".

4

Trang này bị tịch thu trái phép từ kinh nghiệm

5

Sau khi chọn hình thức thanh toán mặc định, hãy nhấn "ok".

Thông tin giới thiệu