Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Mút thẻ mua sắm làm thế nào để gắn app mút lớn

2018-04-29 00:00:51

Làm thế nào để gắn thẻ mua hàng big mop app, làm thế nào để hoạt động? Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn.

Công cụ/nguyên liệu
1

Huawei thưởng thức 20

2

HarmonyOS2.0.0

3

Tóc tươi 1.7.8

Phương pháp/bước
1

Mở tóc, nhấp vào tùy chọn của tôi.

2

Nhấp vào thẻ mua hàng ở trên.

3

Nhấn vào thẻ thực thể ràng buộc ở trên.

4

Cuối cùng hãy nhập thông tin thẻ mua hàng và nhấn vào thẻ điện tử.

Thông tin giới thiệu