Giảng dạy

841Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để xây một căn hộ đôi

2018-04-20 20:48:36

Một kế hoạch xây dựng căn hộ đôi trong một thị trấn mơ ước.

Công cụ/nguyên liệu
1

vivoX50

2

OriginOSV2001A

3

Dream town version 10.0.0

Phương pháp/bước
1

Bắt đầu bằng việc mở "shang" ở góc dưới bên phải của trò chơi.

2

Thông tin này được lấy từ kinh nghiệm

3

Tìm căn hộ hai chỗ.

4

Và dùng 715 đồng vàng và bắt đầu xây dựng.

5

Và cuối cùng xây dựng thành công, bạn có thể có căn hộ đôi.

Thông tin giới thiệu