Giảng dạy

712Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để truy vấn bài thi sức khỏe năm 2021

2018-04-24 06:24:21

Làm thế nào để truy vấn bài thi sức khỏe năm 2021

Công cụ/nguyên liệu
1

Máy tính lenovo hinkBook 14-lll

2

Windows10

3

360 trình duyệt an toàn 3.39.0

Phương pháp/bước
1

Trong hộp tìm kiếm 360 trình duyệt nhập các từ khóa "sức khỏe trung quốc mạng"

2

Trang này bị tịch thu trái phép từ kinh nghiệm

3

Chọn "vào năm 2021 chuyên ngành y tế và kỹ thuật chứng chỉ nhập"

4

Điền vào tên hoặc số tuyển sinh hoặc một, sau đó nhập các tài liệu, nhấp vào "kiểm tra kết quả"

Thông tin giới thiệu