Giảng dạy

841Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Dạy bạn làm thế nào để làm một bồn tắm búp bê barbie, ngay cả trẻ em

2018-04-13 16:00:17

Dạy cho bạn làm thế nào để làm một bồn tắm búp bê barbie, ngay cả trẻ em! Nếu bạn quan tâm, hãy tham gia cùng chúng tôi và xem xét một số mẹo nhỏ.

Công cụ/nguyên liệu
1

Hộp nhựa

2

Trong sơn

3

Sáng này

Phương pháp/bước
1

Trước hết chúng ta phải chuẩn bị một hộp nhựa.

2

Sau khi đánh dấu trên một hộp nhựa, chúng tôi cắt đường viền bằng kéo.

3

Sau đó chúng tôi tô màu nó với một cây bút.

4

Sau đó, chúng ta sẽ sơn lại nó.

5

Cuối cùng chúng tôi dán một cái ghế búp bê barbie.

Thông tin giới thiệu