Giảng dạy

841Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Mặt nạ làm túi xách nhỏ

2018-01-05 06:24:00

Sau đây là chia sẻ một hướng dẫn sử dụng [mặt nạ làm túi xách nhỏ] hướng dẫn sử dụng.

Công cụ/nguyên liệu
1

Mặt nạ

2

kéo

3

Hai mặt keo

Phương pháp/bước
1

Chuẩn bị mặt nạ sạch.

2

Như thế này, Cắt hình vuông với một cây kéo.

3

Trong hình vẽ; Bằng cách sử dụng keo hai mặt "dính", với dây cao su "dây đeo", mặt nạ túi nhỏ được thực hiện.

Thông tin giới thiệu