Giảng dạy

1317Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để làm giỏ với swabs và len?

2018-04-19 01:36:33

Nhà không có chất thải, sử dụng tốt có thể biến chất thải thành kho báu. Điều này cho bạn biết làm thế nào để làm cho một giỏ bông và len, hãy đến và xem.

Công cụ/nguyên liệu

Swabs bông, len

Phương pháp/bước
1

Đầu tiên là dán keo lên xung quanh hộp và dán giấy dán màu xanh.

2

Dán miếng tăm bông vào hộp giấy.

3

Gắn bó hai bên trên và dưới cái hộp.

4

Quấn sợi len lên cây bút chì, tháo dây trói lại với nhau.

5

Trang này lấy từ kinh nghiệm

6

Dính một quả bóng để sửa đổi.

Thông tin giới thiệu