Giảng dạy

1317Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để tạo ra hình ảnh lặp đi lặp lại?

2018-04-26 16:00:35

Làm thế nào để tạo ra hình ảnh lặp đi lặp lại? Sau đây là những bước hành động cụ thể.

Công cụ/nguyên liệu

PS

Phương pháp/bước
1

Trước tiên, dùng công cụ hình chữ nhật hình tròn để đánh bật giao diện và SAO chép hai lớp nền.

2

Sau đó, nhấn phím Alt để tạo một tấm bảng, CTRL + T để thay đổi kích cỡ.

3

Nội dung liên quan bị tịch thu trái phép từ kinh nghiệm

Lưu ý

Trong hoạt động, cần phải chú ý đến trình tự của các bước hoạt động.

Thông tin giới thiệu