Giảng dạy

146Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Điện thoại di động khách hàng làm thế nào để mở trang thông báo quảng cáo

2018-04-19 14:24:20

Điện thoại di động khách hàng làm thế nào để mở trang thông báo quảng cáo? Đây là một phần nhỏ để giới thiệu cho bạn một phương pháp cụ thể

Công cụ/nguyên liệu
1

Kê 11

2

MIUI12

3

Khách hàng di động 9.0

Phương pháp/bước
1

Sau khi mở ứng dụng ứng dụng điện thoại di động, trong mục "trang chủ", hãy nhắp thanh trình đơn trên cùng bên phải (có biểu tượng chữ thập trong vòng tròn), và nhấn "thiết lập" trong mục kéo xuống để nhập, như trong hình này.

2

Sau khi vào giao diện, nhấn vào "thiết lập nhận tin nhắn" để vào, như trong hình.

3

Sau khi vào, bật tùy chọn "thông báo quảng cáo mở màn hình" vào vị trí "mở", như trong hình.

Thông tin giới thiệu