Giảng dạy

743Đang online
38Đọc hôm nay
14Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Đơn vị sản xuất thiết bị đặc biệt cho phép làm thế nào để ghi lại

2018-04-15 08:00:18

Đơn vị sản xuất thiết bị đặc biệt cho phép làm thế nào để ghi lại

Công cụ/nguyên liệu
1

Asustek A556U

2

win10

3

ie8.0

Phương pháp/bước
1

Nhấn vào giấy phép hành chính của thiết bị đặc biệt vào giao diện dịch vụ, sau đó nhấn vào giấy phép hành chính của thiết bị đặc biệt.

2

Nhấp vào giấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt vào giao diện mới, sau đó nhấp vào giấy phép sản xuất thiết bị đặc biệt ở thanh công cụ bên trái.

3

Nhấn vào tờ khai và chọn hướng khai báo dựa trên thực tế, và nhấn vào tờ khai.

Thông tin giới thiệu