Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để báo cáo các trường học vi phạm lệ phí

2018-04-26 04:48:31

Làm thế nào để báo cáo các trường học vi phạm lệ phí, nhìn vào hoạt động cụ thể, sau khi đọc có thể được giải quyết.

Công cụ/nguyên liệu
1

iPhone13

2

ios15

3

6.3.5

Phương pháp/bước
1

Bước 1: mở 12315 nền tảng, nhấp vào để báo cáo.

2

Bước 2: tìm những doanh nghiệp thuộc về trường học.

3

Bước 3: chúng tôi chọn trường kinh doanh.

4

Bước 4: nhấn "ok" để báo cáo.

Thông tin giới thiệu