Giảng dạy

1990Đang online
178Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Làm thế nào để thiết lập nền

2018-03-29 14:24:23

Làm thế nào để thiết lập nền?

Công cụ/nguyên liệu
1

Vinh quang play5

2

Magic UI4.0

3

7.50.1

Phương pháp/bước
1

Ở trang đầu, hãy nhấp vào bất kỳ video nào.

2

Sau khi mở video, hãy nhấp vào biểu tượng chia sẻ ở góc bên phải.

3

Trang này lấy từ kinh nghiệm

4

Sau đó nhấn vào để bật nền văn phòng.

Thông tin giới thiệu