Giảng dạy

297Đang online
38Đọc hôm nay
14Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Máy đánh dấu thành phố làm thế nào để thiết lập hiển thị trung quốc

2018-05-11 08:00:54

Gần đây, khi chúng tôi chơi máy mê hoặc, muốn thiết lập hiển thị trung quốc. Sau đây là một phần nhỏ để chia sẻ một phương pháp kinh nghiệm, tôi hy vọng có thể giúp bạn.

Công cụ/nguyên liệu
1

Gạo đỏ k20 pro

2

Máy mê hoặc

Phương pháp/bước
1

Mở máy bay lên

2

Nhấn vào Play New Game

3

Nhấp vào biểu tượng đánh dấu trên bên trái

4

Nhấn vào ngôn ngữ ở góc dưới bên trái

5

Đây là một sự Leo thang bất hợp pháp từ kinh nghiệm

Tóm lại:

1. mở máy mê hoặc trên 2. nhấp vào Play New Game3. Nhấp vào language5. chọn tiếng trung giản thể

Lưu ý

Nếu có ích, xin quý vị vui lòng bỏ phiếu ủng hộ. Không hiểu, bạn có thể đặt câu hỏi ở phía dưới.

Thông tin giới thiệu