Giảng dạy

554Đang online
146Đọc hôm nay
11Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Samsung điểm làm thế nào để sử dụng

2018-04-11 04:48:21

Samsung điểm là một phần thưởng cho khách hàng của samsung mua sắm trực tuyến. Samsung điểm có thể được tích lũy, và sau đó được sử dụng trong thời gian hiệu lực, chỉ có thể khấu trừ tiền mặt của samsung online. Bây giờ, theo kinh nghiệm của tôi, để nói cho các bạn biết cách sử dụng điểm samsung.

Công cụ/nguyên liệu
1

Điểm samsung

2

Tài khoản samsung

Phương pháp/bước
1

Vào trang web chính thức của samsung, như bạn thấy ở đây, ở giữa đầu trang, nhấp vào "web".

2

Sau khi truy cập vào trang "samsung", như được trình bày ở đây, nhấp vào "đăng nhập" ở phía trên và bên phải của trang, hộp thoại đăng nhập sẽ bật lên, sau khi nhập tên người dùng và mật khẩu đã đăng ký của bạn, nhấp vào "đăng nhập". Sau khi đăng nhập thành công, ở phía trên và bên phải của trang, như được hiển thị, tên của bạn sẽ xuất hiện, con chuột trên tên, sẽ bật lên các nội dung như "đơn đặt hàng của tôi", "điểm của tôi".

3

Ở phía trên bên trái của trang samsung, như bạn thấy ở đây, có 5 loại hàng hóa như "thông minh", "thiết bị đeo được", chúng tôi lấy "thiết bị đeo được" làm ví dụ, nhấp chuột.

4

Trong trang jump, có 3 sản phẩm có thể mua được được liệt kê, và nếu như bạn thấy, chúng tôi lấy ví dụ đầu tiên của GEAR S3, nhấp vào hình ảnh, trang chi tiết của hàng hoá sẽ xuất hiện, và nhấp vào "gia nhập xe đẩy mua hàng" để gợi ý "gia nhập xe đẩy mua hàng thành công".

5

Sau đó nhấp vào "đi mua sắm định cư", vào trang chi tiết đơn đặt hàng, nội dung và số lượng của hàng hoá được mua, sau khi xác định đúng, nhấp vào "đi định cư".

6

Vào trang "thông tin đơn đặt hàng", sau khi nhập địa chỉ nhận hàng của bạn, ở bên phải trang, như được hiển thị ở đây, có tùy chọn "sử dụng điểm", nhập số điểm bạn muốn sử dụng, bạn cũng có thể đánh dấu "sử dụng đầy đủ", tổng số tiền sẽ được trừ đi số tiền sử dụng điểm khấu trừ, hiển thị số tiền thực sự thanh toán. Đáng tiếc là tôi không thể sử dụng được. Cuối cùng, nhấp vào "gửi đơn đặt hàng" và trả tiền theo hướng dẫn thành công.

Lưu ý
1

Văn bản gốc, kinh nghiệm đầu tiên, từ chối ăn cắp!

2

Cảm thấy hữu ích, xin vui lòng chia sẻ, cảm ơn bạn!

Thông tin giới thiệu