Giảng dạy

841Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Cách sử dụng sản phẩm chống phóng xạ mới nhất năm 2014

2018-04-24 03:12:57

Người ta chỉ biết về bộ đồ chống phóng xạ và chỉ dành cho phụ nữ mang Thai, nhưng hiện nay các sản phẩm chống phóng xạ mới nhất hoàn toàn không giống như bức xạ. Hãy xem đây!

Phương pháp/bước
1

Sau khi lớp bảo vệ phía dưới mặt sau khi xé trên đầu giường có thể bảo vệ trong trạng thái ngủ đông của cơ thể.

2

Bài báo này dựa trên kinh nghiệm

3

Phạm vi bảo vệ: trong bán kính 4 mét

4

Nguyên tắc: chứa 6 giá trị tần số sinh học: 22.50, 40.00, 77.50, 78.50, 89.50, 99.50 trực tiếp chuyển đổi sóng hấp thụ bức xạ điện từ thành sóng sinh lý học, cộng hưởng với cơ thể, kháng xạ.

Thông tin giới thiệu