Giảng dạy

669Đang online
146Đọc hôm nay
11Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2018-04-23 09:36:14

Lỗi "đã ngừng làm việc" xuất hiện và hiển thị kết thúc trò chơi không thể hoàn thành kết thúc trò chơi vì đóng bộ đồng bộ toàn cầu trong cài đặt 3D điều khiển thẻ đồ họa. Và đặt trình điều khiển đồ họa toàn cầu vào mặc định sẽ không nhảy ra.

Công cụ/nguyên liệu
1

Isu 6 steam, phiên bản gog

2

Bảng điều khiển điều khiển từ thẻ Nvidia

Phương pháp/bước
1

Thông tin này bất hợp pháp dựa trên kinh nghiệm

2

2. nhấp đôi vào chương trình config của esu 6 (: config_cn_dx9.exe), theo nhu cầu, bạn có thể hủy bỏ đánh dấu "VSync theo chiều dọc", chấm xác định.

3

3. chạy chương trình chính isu 6.

Lưu ý

Lưu ý: không có lỗi trong phiên bản đầu tiên của esu 6.

Thông tin giới thiệu