Giảng dạy

743Đang online
38Đọc hôm nay
14Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

"Ánh sáng gặp mặt" sợ chia sẻ vị trí của tổ tiên

2018-04-23 06:24:55

Ánh sáng trong trò chơi này, có rất nhiều tổ tiên khác nhau sẽ mang lại cho người chơi trao đổi hàng hoá, người chơi có thể tìm thấy tổ tiên trao đổi những gì họ muốn, nhưng có rất nhiều người chơi không biết vị trí của tổ tiên ở đâu. Nếu bạn không chắc chắn về vị trí của tổ tiên, sau đó chúng tôi sẽ xem xét một số ít.

Công cụ/nguyên liệu
1

iPhone12

2

IOS14.7

3

Ánh sáng 2.5.4

Phương pháp/bước
1

Sợ vị trí của tổ tiên trong hoàng hôn, người chơi cần phải từ tình huống vào hoàng hôn.

2

Khi đến nơi, người chơi đi thuyền từ bến tàu của hoàng hôn đến tàu forgotten ark.

3

Và bay về phía trước từ nơi chiếc tàu bị lãng quên, và khi bay về phía trước bạn có thể thấy một nơi phát sáng.

4

Từ kinh nghiệm

Thông tin giới thiệu