Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Tiểu thuyết nhà kho app làm thế nào để mở các thành viên?

2018-04-20 00:00:16

Tiểu thuyết nhà kho app làm thế nào để mở các thành viên? Bạn nhìn vào nó, nó không phải là khó, chỉ cần một vài bước để tìm hiểu

Công cụ/nguyên liệu
1

oppoReno7

2

ColorOS7.2

3

Nhà kho tiểu thuyết appV1.2

Phương pháp/bước
1

Sau khi nhấp vào ứng dụng mở tiểu thuyết warehouse của tôi, nhấp vào "của tôi".

2

Nhấn vào ngay lập tức để nhập vào giao diện của tôi, nhấp vào "nhập ngay lập tức".

3

Nhấp vào xác nhận thanh toán vào giao diện thành viên, chọn các gói phần mềm, thanh toán, nhấp vào "xác nhận thanh toán".

Thông tin giới thiệu