Giảng dạy

554Đang online
146Đọc hôm nay
11Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Một phần mềm tâm lý làm thế nào để phản hồi ý kiến

2018-04-12 04:48:09

Một phần mềm tâm lý làm thế nào để phản hồi ý kiến

Công cụ/nguyên liệu

Một phần mềm tâm lý

Phương pháp/bước
1

Phần mềm tâm lý mở đầu tiên

2

Và nhấp vào trang đầu của tôi ở góc dưới bên phải

3

Và nhấn vào trợ giúp và phản hồi

4

Và nhấn vào tôi để phản hồi

5

Cuối cùng, chọn loại câu hỏi phản hồi và nội dung phản hồi đầu vào, và nhấn vào phần gửi

Thông tin giới thiệu