Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Chính sách giải quyết vấn đề tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ

2018-04-26 06:24:27

Để đáp ứng các chính sách của nhà nước để giải quyết vấn đề tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ, hongxin tài sản sử dụng cơ chế hoạt động thị trường, tích cực xây dựng nền tảng tài chính, khai thác giá trị tối đa của các doanh nghiệp, tất cả các dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ. Cơ hội phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ là cơ sở quan trọng của nền kinh tế thực tế, là kênh chính của việc làm xã hội, là một lực lượng công nghệ để thay đổi cách phát triển kinh tế, quan hệ với sự phát triển kinh tế và xã hội nói chung. Trong 18 báo cáo của đảng, cũng rõ ràng đề cập đến "cải thiện khả năng cạnh tranh trung tâm của các doanh nghiệp lớn và trung bình, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vi nhỏ, đặc biệt là sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ nhỏ và vi". Và khi nền kinh tế phát triển thành một chiến lược quốc gia, nó mang lại cơ hội cho nhiều doanh nghiệp phát triển. Dựa trên đó, một lực lượng vốn đang hoạt động. Kế hoạch hành thích hoài là tiết kiệm ShouJia với tài sản, tài sản và các công ty cổ phần, womack, 并购 và remix lại, PE/VC's, Richard và đầu tư vào dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ tài sản tư bản được, làm chủ đầu tư lên sàn QuShiXing thiệp vào nền tảng lớn chờ cho nội dung chủ yếu kinh doanh của doanh nghiệp chuyên nghiệp đầu tư vào các tổ chức, thái tử Xin tài sản của Richard tôi trồng bức và xây các công ty cổ phần đầu tư, sử dụng cơ chế hoạt động của thị trường, Kinh doanh vững chắc, tích cực xây dựng, tất cả các dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ. Nhiều dự án tài chính đủ điều kiện đảm bảo rủi ro có thể kiểm soát trong thị trường tài sản, hongxin tài sản là một người nhìn thấy trong ngành công nghiệp. Vào năm 2009, đã được thành lập, một vài năm sau, dựa vào lợi thế độc đáo và chuyên môn hoạt động trên thị trường vốn, hiện nay đã nhận được một số chứng chỉ tài chính. "Bây giờ tập hợp một đội ngũ chuyên gia trung tâm trẻ, kinh nghiệm tài chính và kinh nghiệm thực tế, khả năng sáng tạo và ý thức kiểm soát rủi ro mạnh mẽ, đã hoạt động thành công trong nhiều dự án." Hongxin tài sản giám đốc giới thiệu. Được giới thiệu, bởi vì mô hình kinh doanh của các dự án đầu tư đơn giản và minh bạch, tỉ suất lợi nhuận cao, chuyên môn cao, hệ số rủi ro thấp, tốc độ nhanh chóng, trong khi các nhà đầu tư nhận được lợi nhuận vượt quá mức cho các nhà đầu tư, cũng được các đối tác và nhiều nhà đầu tư cao nhận ra. Đằng sau sự công nhận của thị trường, là hongxin tài sản được đề xuất bởi "tài chính khách hàng là ưu tiên hàng đầu tiên" của chiến lược kinh doanh, thông qua hệ thống kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt để bảo đảm an toàn vốn đầu tư. "Cũng xây dựng rủi ro phân hủy, đánh giá nhiều điểm, cố định và biến đổi tham chiếu lẫn nhau các thông số dự án của hệ thống kiểm soát rủi ro dự án, tối đa để tránh các yếu tố chủ quan trong quá trình đánh giá, làm cho các dự án đánh giá quá trình rủi ro thực sự đạt được khả năng nhìn thấy và kiểm soát." Người phụ trách nói. Sàng lọc các doanh nghiệp chất lượng chịu trách nhiệm cho các nhà đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và nhỏ, làm thế nào để ưu tiên các doanh nghiệp, đảm bảo tính bền vững của lợi nhuận của các nhà đầu tư, hongxin tài sản có một mô hình riêng của họ. "Chúng tôi hiện đang đầu tư vị trí tập trung vào khu vực đầu tư với khu vực trung quốc, các đối tượng đầu tư theo giai đoạn phát triển của doanh nghiệp được chia thành ba loại." Người phụ trách giải thích. Đầu tiên là các doanh nghiệp phát triển, các doanh nghiệp đầu tư đã đi vào giai đoạn phát triển, có hơn 30% tiềm năng phát triển bền vững; Thứ hai là các loại doanh nghiệp trưởng thành, các doanh nghiệp đầu tư đã vào giai đoạn Pre IPO, có thể được lên sàn trong vòng 2 năm; Thứ ba là các doanh nghiệp danh mục đầu tư, điều này có nghĩa là một dự án đầu tư không quá 20% tổng số quỹ. Đầu tư cổ phần không kiểm soát, đầu tư vào một dự án không quá 35% của doanh nghiệp được đầu tư. Ngoài ra, trong tiêu chuẩn đầu tư, hongxin tài sản cũng theo kịp chính sách công nghiệp quốc gia, lựa chọn các doanh nghiệp thân thiện với môi trường, cạnh tranh cốt lõi và vị trí của ngành công nghiệp. "Chúng tôi sẽ từ nhu cầu của thị trường trong vòng 5 đến 10 năm tới không có nút cổ chai rõ ràng phát triển, có một mô hình kinh doanh ổn định, mô hình lợi nhuận dễ dàng để hiểu, và sản phẩm hoặc dịch vụ có tính chất bổ sung cao, lợi nhuận mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh trong tình trạng tốt của doanh nghiệp sàng lọc."

Thông tin giới thiệu