Giảng dạy

146Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Sunshine college entrance net làm thế nào để kiểm tra tình trạng nhập học

2018-04-26 03:12:38

Đây là cách truy vấn tình trạng nhập học trên nền tảng thi tuyển sinh đại học mặt trời.

Công cụ/nguyên liệu
1

Redmi Note12

2

MIUI14.0

3

13,36

Phương pháp/bước
1

Bài báo này dựa trên kinh nghiệm

2

Vào trang động và nhấp vào biểu tượng "kết quả nhập học".

3

Vào trang kết quả nhập học, mở trang web truy vấn nhập học của tỉnh.

4

Truy cập vào trang web chính thức, nhấp vào "truy vấn nhập học đại học tuyển sinh", bạn có thể truy vấn tình trạng nhập học.

Thông tin giới thiệu