Giảng dạy

647Đang online
14Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Chihiro đáp xuống những gì có thể được sử dụng, làm thế nào để sử dụng?

2018-04-28 01:36:57

Gỗ thanh kiếm đáp ứng chihiro đáp xuống những gì có thể được sử dụng, làm thế nào để sử dụng? Hôm nay, nhỏ để giới thiệu cho bạn

Phương pháp/bước
1

Bước 1: nhập mật khẩu tài khoản của mình vào giao diện đáp ứng thanh kiếm gỗ, nhập giao diện trò chơi, nhấp vào bước tiếp theo

2

Bước thứ hai: chờ đợi cho các thanh kiếm gỗ gặp gỡ sau khi chạy ổn định, đánh dấu các tùy chọn tương ứng với các kỹ năng chạy tự động, cận chiến kỹ năng màu xanh, nhấp vào bước tiếp theo

3

Bước thứ ba, chọn máy hạ cánh tìm kiếm và thanh kiếm gỗ gặp nhau, quan sát tốc độ của thanh kiếm gỗ, khi tốc độ lên đến 30, nhấn phím kết hợp CTRL +Y để thành công, nhấn vào hoàn thành

Thông tin giới thiệu