Giảng dạy

1181Đang online
178Đọc hôm nay
23Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Mạng xã hội bao gồm 6 yếu tố nào

2018-04-12 06:24:53

Mạng xã hội, được gọi là mạng xã hội, hoặc mạng xã hội. Hãy lưu ý rằng có một sự khác biệt cơ bản giữa "trang web cộng đồng" và "trang web cộng đồng". Mạng xã hội là một mạng lưới các mối quan hệ giữa các cá nhân, một trang web dựa trên hệ thống quan hệ xã hội là một trang web xã hội (SNS). Tên đầy đủ của SNS cũng có thể là "dịch vụ xã hội", hay dịch vụ mạng xã hội, một dịch vụ ứng dụng Internet được thiết kế để giúp người ta xây dựng mạng xã hội. Vậy những yếu tố nào cần thiết để xây dựng một mạng xã hội? Nhanh chóng xây dựng điểm với tất cả mọi người. 6 điểm trên là một vài yếu tố trong quá trình xây dựng trang web xã hội nên chú ý đến, tôi hy vọng bạn có thể hiểu trong quá trình xây dựng trang web, trang web xã hội là không giống như các loại trang web khác, phải chú ý nhiều hơn đến danh tính và cài đặt riêng tư.

Công cụ/nguyên liệu

Mạng xã hội

Phương pháp/bước
1

Thứ nhất: mạng xã hội, vốn được tạo ra để lưu trữ các tập tin linh động, dần dần tích hợp các phương tiện truyền thông xã hội, và chúng ta đang thấy một mạng lưới được xây dựng xung quanh con người, nơi mà hồ sơ và nội dung của họ sẽ lưu thông khi họ đến các trang web khác nhau. Mạng xã hội đang thay đổi căn bản. Khi chúng ta sử dụng công cụ tìm kiếm hàng ngày, phần lớn đó là một trải nghiệm bất động. Chúng tôi thấy hàng triệu trang trong kết quả tìm kiếm, nhưng không thấy ai khác. Bây giờ chúng ta bắt đầu thấy các tương tác xã hội xuất hiện trong tìm kiếm. Người ta ngày càng lấy thông tin từ nhau qua mạng, không phải thông tin phi kinh doanh. Hơn nữa, họ thường tìm thấy thông tin về một số thương hiệu và sản phẩm từ bạn bè hơn là từ các doanh nghiệp.

2

Thứ hai: chúng ta sẽ nhận thấy sự thay đổi lớn trong hoạt động của mọi người khi họ online. Người ta dành nhiều thời gian hơn cho tương tác với người khác, ít thời gian hơn cho việc tiêu thụ nội dung trên trang web. Sự thay đổi này không liên quan gì đến một loại mạng xã hội cụ thể, nó liên quan đến việc mọi người trực tuyến với nhau. Chúng ta sẽ lấy thông tin từ bạn bè trong tương lai. Sự hiểu biết về các đặc điểm xã hội sẽ là một điều kiện cốt lõi trong việc thiết kế nội dung trực tuyến. Hầu hết mọi người đều phải giỏi thiết kế mạng xã hội.

3

Thứ ba: qua hàng ngàn năm, con người đã hình thành những cộng đồng khác nhau, cùng nhau xây dựng những mối quan hệ mạnh và yếu. Sự xuất hiện của mạng xã hội chỉ giúp thế giới trực tuyến của chúng ta bắt kịp với thế giới ngoại tuyến của chúng ta. Có hai vấn đề với việc tập trung vào công nghệ. Vấn đề đầu tiên là mọi người thường không biết làm thế nào để đối phó với những gì họ xây dựng. Vấn đề thứ hai tinh tế hơn và phức tạp hơn, nên người ta thường bỏ qua nó. Người ta không gặp những vấn đề như ở trên mạng xã hội.

4

Thứ tư: khi chúng ta đăng ký với tư cách người dùng mạng xã hội, hầu hết các trang mạng xã hội yêu cầu chúng ta tạo ra những nhóm "bạn bè" mà không hề tồn tại khi offline. Họ tạo ra những nhóm bạn, họ gặp nhiều vấn đề như việc sắp xếp chỗ ngồi cho đám cưới. Ngoại tuyến, mọi người có những vòng tròn khác nhau của bạn bè, và chúng được hình thành ở những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, chia sẻ những trải nghiệm khác nhau của cuộc sống. Một số người có thể có ảnh hưởng rất lớn, nhưng chắc chắn có nhiều yếu tố ảnh hưởng lẫn nhau. Mối quan hệ thân thiết thường ảnh hưởng đến quyết định của người khác. Ví dụ, mối quan hệ này thường là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định mua sắm của mọi người. Chúng ta có những nhóm khác nhau, và chúng đều độc lập, nhưng chúng ta cũng có thể thấy chúng ta có những mối quan hệ khác nhau, và đó là một hệ sinh thái cần thiết để thiết kế.

5

Điều quan trọng nhất về danh tính là hiểu rằng con người không chỉ có một danh tính duy nhất, và không chỉ có một hồ sơ về cuộc sống của họ. Người ta có vẻ thể hiện một mặt khác nhau đối với những người khác nhau, một thái độ đối với gia đình, một thái độ đối với công việc.

6

Bí mật cũng quan trọng như lòng tin. Nếu người ta tin anh, họ sẽ làm ăn với anh. Trong mạng xã hội, người ta thường tin tưởng những người tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm. Thái độ của kuomintang về việc xử lý thông tin cá nhân thường quyết định mức độ người ta tin tưởng bạn. Điều này không chỉ rất quan trọng để duy trì thông tin nhạy cảm của mọi người, mà còn rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ kinh doanh dài hạn. Nếu hành vi riêng tư của bạn không minh bạch, nó sẽ gây ra sự nghi ngờ, dẫn đến ít người dùng hơn.

Thông tin giới thiệu