Giảng dạy

841Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Vipshop nơi thêm địa chỉ giao hàng

2018-04-13 12:48:34

Sau khi đăng nhập vào tài khoản vipshop, làm thế nào để thêm địa chỉ nhận được? Chia sẻ dưới đây nơi vipshop sẽ thêm địa chỉ giao hàng.

Công cụ/nguyên liệu
1

iPhoneX

2

iOS15.1

3

Vipshop 7.68.6

Phương pháp/bước
1

Mở trang cá nhân vipshop, nhấp vào góc trên bên phải để mở thiết lập

2

Trang này lấy từ kinh nghiệm

3

Sau khi mở, hãy nhấp vào dưới trang để thêm địa chỉ nhận hàng

4

Sau đó nhập thông tin địa chỉ vào trang, nhấn "ok"

Thông tin giới thiệu