Giảng dạy

1026Đang online
139Đọc hôm nay
13Chia sẻ hôm nay
Hiển thị đa ngôn ngữ

Kê thiết bị sản phẩm đặc điểm trong đó

2018-04-12 12:48:54

Thông số kỹ thuật sản phẩm thiết bị có thể được thực hiện thông qua kê cộng đồng, sau đây là nhận được và xem các bước hoạt động cụ thể của hướng dẫn sử dụng:

Công cụ/nguyên liệu
1

Kê 12

2

MIUI13.0.8

3

Kê cộng đồng 4.0

Phương pháp/bước
1

Tìm thấy "thông số kỹ thuật sản phẩm" trong trang dịch vụ.

2

Vào trang và chọn "thiết bị" cần thiết.

3

Bài báo này bị bắt trái phép từ kinh nghiệm

Thông tin giới thiệu